#ایکس‌استک

#با ایکس‌استک همیشه از سایرین پیشتاز باشید

include مصاحبه شغلی

📆 تکنیک های مصاحبه شغلی ☑️ یک مصاحبه و مذاکره اصولی به چه صورت است؟ ☑️ چه شرایط برای برنامه نویسان در مصاحبه بوجود می آید؟ ☑️چگونه یک برنامه نویس موفق در مصاحبه شغلی باشیم؟ ☑️ چالش های مصاحبه و رفتار اشتباه چیست؟

🔶 برای دوستانتون بفرستید تا بهترین مصاحبه رو داشته باشید 😊

پیوست ها: