#ایکس‌استک

#با ایکس‌استک همیشه از سایرین پیشتاز باشید

بخش سورس کد ها : )

# سایر موارد و بحث‌های آزاد

سایر موراد که در این بخش نیستند و بحث‌های آزادی در این حوزه

# سورس کدهای داشنجویی

در این بخش سورس کد‌ها پروژه دانشگاهی به صورت کاملا رایگان قرار می‌گیرند

# سورس کدهای تجاری

در این بخش سورس کدهای تجاری رایگان عرضه می‌شوند

# سورس کد‌های امنیتی

سورس کد های امنیتی و هکری در این بخش قرار می‌گیریند

# سورس کد‌ها زبانها

سورس کدهای مخصوص زبان‌های برنامه نویسی از جمله php, js , c#, java و ...

# سورس کدهای شبکه‌های اجتماعی

سورس کد های مربوط به شبکه‌های اجتماعی